Двама приятели си говорят:

- Заварих моята жена в леглото с някакъв французин!

- И какво му каза?

- Ми какво да му кажа? Нищо, аз немски учих!