- Как се казва онази апликация, която поправя грешките в текста?

- Основно образование.