- Много го закъса българското образование! - си мърмореше дядо Генчо, докато триеше надписа "ХОЙ" от стената си…