"Големият проблем на цитатите в интернет е, че повечето хора вярват в тяхната автентичност".

Иван Вазов