Професор към студентите:

- Един глупак може да зададе много повече въпроси, отколкото един мъдър човек може да им отговори.

Един студент се провиква:

- Ето защо не се учудвам, че толкова много от нас се провалят на изпитите ви.