Приятелки си говорят:

- Представи си - вчера с мъжа ми вечеряхме на свещи.

- Охо! А после?

- А после токът дойде.