Обява:

"Търсят се истински любители на тежката музика – трябва да се качи едно пиано до четвъртия етаж."