- Четири литра наливна бира, моля!

- А носите ли си съд, в който да ви я налея?

- Със съда разговарят