Гимназиална учителка по литература съобщава на учениците си кога ще бъде последният тест.

От дъното на стаята един умник вдига ръка:

- Какво да правя, ако в този ден съм сексуално изтощен?

- Предполагам, че ще трябва да пишеш с другата ръка.