Само една сричка казана в Гражданското... и вече си женен.

Само едно име казано насън... и си разведен...