С годините ставам все по-як.

Торба с покупки от 100 лева вече я нося с една ръка.