Помолих една позната да си пишем хартиени писма, като едно време, по пощата, романтика и тъй нататък...

Тя дълго мълча и накрая попита:

- Ти в затвора ли си?