- Защо искате развод?

- Защото жена ми по цели нощи скита по баровете, господин съдия.

- И защо скита по баровете?

- Търси ме...