Въпрос към Радио Ереван:

- Каква е разликата между желанията на мъжа и желанията на жената?

- Жената иска много неща, но от един мъж, а мъжът иска едно нещо, но от много жени.