Отишли един дядо и една баба в Рая. Гледат - там идилия! Ангелчета свирят на арфи, птички пеят, поточета ромолят... Дядото гледа всичко това, обръща се към бабата, удря й звучен шамар и й казва ядосан:

- Виждаш ли? Ако не бяха твоите овесени ядки, щяхме да дойдем тук още преди десет години!