Началник влиза с трясък в офиса и крещи на служителите си:

- Нали ви казах, че по време на работа е забранено да се пуши??!!!

На което получава спокоен отговор:

- Че кой работи?!