Въпрос към радио "Ереван":

- По какво си приличат случайният секс и интервюто за работа?

Отговор на радиото:

- Винаги завършват с думите "Непременно ще ви се обадим!".