- Слънчице, ще имаме гости. Приготви нещо за вечеря!

- Това е ясно, скъпи. Как да го приготвя - да дойдат пак или повече да не идват?