1 процент - това е модно;

8 процента - за работа;

11 процента - за учене;

80 процента - интернет в леглото.