- Какво взимаш при безсъние?

 - Чаша ракия на всеки час.

- И след това заспиваш?

- Не, но така безсънието е по-весело.