Осъден на смърт седи на електрическия стол.

Палачът го пита:

- Какво е последното ти желание?

- Искам да ми държиш ръката. Така ще бъда по-спокоен.