На електрическият стол.

- Последно желание?

- Да се хванем всички за ръка!