На електрическият стол.- Последно желание?- Да се хванем всички за ръка!