Прибира се късно посред нощ мъж, здраво подпийнал, и намира бележка на масата:

"Скъпи, манджата е в тенджерата, тенджерата е в хладилника, хладилникът е в кухнята, кухнята е в нашия апартамент, нашият апартамент е на горния етаж, пияницо мръсна!"