„Уважаеми Божи служители, длъжен съм да ви обърна внимание на факта, че освен "Шифърът на Леонардо", в света съществуват в пъти по-вредни книги от моята, които противоречат на вашата доктрина.

Например учебниците по биология, астрономия, история...“