Семеен скандал.

- Гошо, от два часа ти чета конско, а ти само се прозяваш!

- Не се прозявам, опитвам се да кажа нещо.