- Представи си, скъпа, за 10 години брак не сме се карали нито веднъж!

- Естествено, жалък страхливецо!