– Както си седяхме добре на балкона, без напрежение и кавги, изведнъж той ми вика: „Напълняла си..."

Сега, как точно е станало, за да се озове трупът му долу на пътя, нямам представа, господин съдия!