Учителката се оплаква от сина на една мутра:

- Синът ви ме нарече проститутка!

Мутрата вика сина си и го перва зад врата:

- На какво прилича това бе? Учителката теб учи ли те? Учи те! Грижи ли се за теб? Грижи се! Какво ти влиза в работата на теб с какво се занимава тя след работно време?