Има такива принцеси, дето след като ги завоюваш, почваш да си мислиш: " И що убих дракона, такава мила животинка беше...."