По какво се отличава мъжката логика от женската?

Мъжката е по-правилна. Женската е по-интересна.