- Скъпи, не ми е добре, имам температура.

- Идвам веднага. Какво да ти купя?

- Обувки.