Съпруг се връща от работа и се кара на жена си.

- Маро ма, какво беше туй кафе, дето ми го направи сутринта?

- Ми, реших да го направя по-силно, с три лъжички кафе...

- Е бива ли, цял ден не можах да мигна на службата...