Въпрос към радио "Ереван":

- Каква специалност в медицината е дерматология?

Отговор на радиото:

- Най-добрата специалност за лекар: болният нито умира, нито оздравява...