- Две приятелки се карат:

- Как не те е срам, защо спа с мъжа ми?

- Исках да видя кой е по-добър, моя или твоя.

- Глупачка, можеше да ме питаш...