Инструкция в три стъпки:

1. Бъди себе си.
2. Бъди себе си.
3. Бъди себе си.