Шеф звъни по телефона на закъснял служител. 

- Иванов, къде си? 

- Идвам, шефе, на светофара съм. 

- Събуди се, Иванов... Звъня ти на домашния.