- Прощавайте за въпроса, сър, но ако мога да Ви запитам, защо плувате в Темза със смокинг?

- Извинен сте, сър. Но ще Ви обърна внимание на факта, че Вие плувате, а аз се давя.