Хората, които водят хороводи, се наричат хороводоводи. Хората, които изучават творчеството на хороводоводите, се наричат хороводоводоведи.

Хората, които обичат да четат книгите на хороводоводоведите, са хороводоводоведофили.

Хората, които мразят хороводоводоведофилите, са хороводоводоведофилофоби.

Хората, които се хранят с хороводоводоведофилофоби, се наричат хороводоводоведофилофобофаги.

Хората, които се борят с хороводоводоведофилофобофагите, се наричат антихороводоводоведофилофобофаги.

Хората, които се опитват да се представят за антихороводоводоведофилофобофаги пък са известни като квазиантихороводоводоведофилофобофаги!