Германците обграждат квартирата на Щирлиц. Мюлер се провиква:

- Щирлиц, предай се!

От вътре се чува глас:

- Няма ме вкъщи...

- Щирлиц, не лъжи, обувките ти са пред вратата!

- Ами, че може да съм тръгнал бос...

Мюлер се почесва по главата и казва:

- Ей, много е хитър тоя... Оттегляй се!