Охраната звъни в кабинета на финансовия директор:

- Какво правите в момента?

- Как какво? Сверка, сводка.

- Значи, веднага изливайте водката, а Верка я гонете от кабинета. Дойде ревизия!