- Що си омърлушен така?– Ми, като ходя за риба, съседът ходи при жена ми!– Ами пробва ли да си стоиш при жената?– Той тогава ходи да ми лови рибата...