На смъртното си легло мъж моли жена си:

- Преди да си отида, искам да знам истината - децата от мен ли са?

- Много бих искала да ти кажа, ама и аз не знам.