След известна възраст да си добър в леглото означава да не хъркаш.