- Ще превърна живота ти в ад! Ще ти отнема всичко, което обичаш!

- Да, да, чувала съм за Вас, че сте много добър диетолог.