Четирите сезона в България: - Пролетна умора. - Летен мързел. - Есенна депресия. - Зимни софри.