Жена ми мисли, че съм при любовницата, любовницата мисли, че съм при жената, а аз съм си при мама и си ям боб с наденица.