Жена казва на мъжа си:

- Била съм сляпа и глуха, когато съм се омъжила за теб!

Мъжът й отговаря:

- Виж само от какви болести съм те излекувал!