В съда:

- Не можехте ли да решите този спор без съд?

- Господин съдия, ние точно това правехме, но дойде полицията и ни разтърва…