Бащата гледа европейското по футбол. В стаята дотичва синът му:

- Тате-е-е-е, мама я блъсна кола.

Бащата, без да откъсва поглед от телевизора:

-Ти започвай да плачеш, аз идвам след малко.