- Бабо и дядо, трябва да ви кажа нещо!

- Но, ние сме майка ти и баща ти!

- Знам, просто ви подготвям за разговора.